Izraeli Véderő, hadsereg CAHAL   צה"ל = צבא הגנה לישראל
katona  CHAJAL  / CHAJELET  חייל \ חיילת
tiszt,    KACIN  KCINA קצין \ קצינה
sok kifejezésben szerepelhet
ügyeletes tiszt קצין תורן
hadműveleti tiszt קמב"ץ = קצין מבצעים
parancsnok MEFAKED ET מפקד / מפקדת
tisztes MASAK / IT

 מש"ק / מש"קית מפקד שאינו קצין

”locsolófelelős tisztes”  MASAK MAMTEROT משק ממטרות
katona akinek csak mondvacsinált feladata van
újonc, újonckiképzés TIRON / TIRONUT טירון / טירונות

Eredetileg olyan parancs, szabály sorozat amely a katonát felkészíti a lehetséges helyzetekre. Később ez a készlet, kit jelentést vette fel. például:

PAKAL פק"ל   פקודת קבע לחייל
mindaz aminek a katona zsebében lennie kell PAKAL KISZ פק"ל כיס
tábori kávékészlet, mindaz ami ahhoz kell, hogy tábori körülmények között kávét lehessen főzni: gázmelegítő (lehetőleg póttartállyal) , kis kanna, poharak, kiskanál, kávé cukor, víz és mindez általában egy jól záródó strapabíró dobozban  PAKAL KAFE פק"ל קפה

és végül néhány életkép

Sokaknak nem mindig világos, hogy egy ige illetve a gyökből képzett főnevek milyen igeragozási csoportban (BINJAN-ban) vanak és hogy változik a jelentésük. Igazából nincs erre szabály csak irányelvek

Egy példán szeretném bemutatni, hogy egy gyökből milyen sokféle más és más jelentésű szó képezhető. A mai példa a רשם [R”S”M] szótő

A KAL ragozásban

רושם, רשמתי, רשמת, רשם ...   ROSEM, RASAMTI, RASAMTA, RASAM...

Jelentése:be/felír, be/feliratkozik. 

Például:  רשמתי את הילד שלי לחוג שחייה, beirattam a gyerekemet úszásra

a HIFIL ragozásban

מרשים, הרשמתי, הרשמת הרשים, MARSIM, HIRSAMTI, HIRSAMTA, HIRSIM.

Jelentése: jó benyomást kelt, csodálatra késztet. 

Például: הוא מאוד הרשים אותי   nagyon jó benyomást keltett bennem

 HITPAEL ragozásban

 ...מתרשם,  התרשמתי, התרשמת התרשם MITRASEM, HITRASAMTI, HITRASAMTA, HITRASEM...

Jelentése: benyomást kapni, szerezni. 

Például: התרשמתי מאוד ממנו nagyon jó benyomásom volt róla

 A gyökből képzett főnevek elég változatosak

רשימה RESIMA: lista (רשימת שינדלר  Schindler listája)

רישום RISUM: rajz illetve beiratkozás

(pl.איזור רישום  EZOR RISUM – beiratkozási körzet (iskolába, óvodába))

הרשמה  HARSAMA beiratkozás

(pl תקופת ההרשמה המוקדמת מסתיימת ביום חמישי a korai beiratkozás ideje csütörtökön véget ér.)

מרשם MIRSAM: orvosi recept

רושם ROSEM: benyomás [amit más tesz rám!]

(pl. עשה עלי רושם טוב jó benyomást tett rám)

התרשמות HITRASMUT benyomás [amit én érzek!]

(pl. ההתרשמות הראשונה שלי מהמכשיר היא - לא רע az első benyomásom a készülékről - nem rossz)

תרשים TARSIM sematikus vázlat, grafikon, diagram

Slomo Arci egyik legismertebb dalában (חום יולי אוגוסט) a ROSEM, feljegyez szó fontos szerepet kap

 

Idén februárban Ruth Calderon képviselőnő első parlamenti beszédében egy érdekes talmudi történetet idézett és magyarázott. A történet arról (is) szól, hogy mi a fontosabb: az állandó tanulás, a szellemiekkel való kizárólagos foglalkozás vagy a körülöttünk levőkkel, feleséggél, családdal való kapcsolat.

A szöveg héber fordítása (arámiról) illetve magyarul az én fordításomban (בבלי כתובות סב ע"ב)

רב רחומי היה מצוי [במשך כל ימות השנה] לפני רבא במחוזא. והיה רגיל לבוא לביתו [אל אשתו, אל ביתם הרחוק מהעיר מחוזא - פעם אחת בשנה] בכל ערב יום הכיפורים. יום אחד [ערב יום־כיפור מסוים, שבו היה אמור להגיע לביתו כבכל שנה] משכו תלמודו [שקע בלימודו, "שכח את עצמו" - ולא בא; ובמשך היום] היתה אשתו מצפה [לו, וממלמלת לעצמה]: 'עכשיו הוא בא! עכשיו הוא בא!'. לא בא [הֵחֵל לילו של יום־הכיפורים והוא לא הגיע, ולכן] חלשה דעתה [נעצבה אשתו מאוד], הורידה דמעה מעֵינה [ובדיוק באותה שעה] היה [הוא, רב רחומי] יושב על הגג [של בית־המדרש במחוזא] - הוּסר [נפתח מעין בור מתחתיו ונפל] ומת".

Rav Rachumi [egész évben] Mechozában a [híres] rabbinál volt [és tanult]. Szokása szerint csak Jom Kipur estéjén ment haza [azaz csak évente egyszer, Jom Kipurkor látogatta meg a feleségét a Mechoza városától távol eső városban levő házukban].  Egy nap [azaz az egy bizonyos Jom Kipurkor amikor haza kellett volna érkeznie]  elmerült a Talmud tanulmányozásában [és nem érkezett meg]. [A nap folyamán] a felesége várta [ás azt mondogatta magának:] Most jött meg! Most jött meg! [Már beköszöntött Jom Kipur és végül is] nem jött meg. Nagyon elszomorodott a felesége, egy könycseppet ejtett ki a szeméből, és pont ugyanabban a pillanatban Rav Rachumi a [Mechozai tanház] tetején ült és egy hatalmas verem nyilt meg alatta és meghalt.

 A beszéd videóját már több mint 230 ezren látták

https://www.youtube.com/watch?v=ktDfdxLcUtk

és egy friss cikk  amelyik ennek a talmudi történetnek azt a jelentését emeli ki, melyszerint a zsidóságban a szexuális önmegtartóztatás nem elfogadott, és azt nem tekintik úgy mint ami elősegíti a szellemi, vallásos fejlődést. Mindez ellentétben a keresztény felfogással, ahol az önmegtartóztatás közelebb visz a tisztasághoz, a bűntől való megtisztuláshoz.

http://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2078937

Tisa Beav - Av hónap kilencedike alkalmából:

A hagyomány szerint a Második szentély pusztulása a zsidók egymást közti שנאת חינם (SZINAT CHENAM) azaz hiábavaló, oktalan gyűlölete miatt következettt be.

A Talmudból (תלמוד בבלי, מסכת גיטין דף נ"ה, עמוד ב') ezzel kapcsolatban sokszor idézik Kamca és Bar Kamca történetét, ezt olvashatjátok itt héberül és Raj Tamás magyar tolmácsolásában.

 עשה שהיה באדם אחד בירושלים שעשה סעודה אמר לבן ביתו לך והזמן את קמצא אוהבי. הלך וקרא לבר קמצא שונאו. בא בר קמצא וישב בין האורחים. בא והבחין בו האדם, אמר לו:הרי שונא אתה לי, ואתה יושב בתוך ביתי? קום צא לך מתוך ביתי. 

ביקש ממנו: "אל תביישני ואני אשלם לך על מה שאוכל ואשתה."  אמר לו:"לא תשב פה!" 

ביקש: "אשלם לך דמי כל הסעודה."  אמר לו:"קום ולך!".

והיה שם רבי זכריה בן אבקולס ויכול היה לקום ולמחות בידי המארח, ולא עשה זאת.

מיד יצא בר קמצא. אמר בליבו: "כל המסובים יושבים להם בשלווה, אני אלשין עליהם."

מה עשה? הלך לשליט הרומי ואמר לו:"כל הקרנות שאתה שולח ליהודים שיקריבו, הם אינם מקריבים אלא מחליפים אותם בקרבנות חלופיים."  השליט לא האמין ואף נזף בו על דבריו.  הלך אליו שוב חזר על דבריו והפעם הציע : "אם אינך מאמין לי, שלח איתי שליח ואת קרבנך ואז תדע שאיני משקר."

קם בלילה ועשה בבהמות ששלח השליט מומים. ראה הכהן את המום ולכן הקריב קרבנות חלופיים במקומם. אמר שליחו של מלך רומא: "למה לא הקרבת את קרבן המלך?" אמר הכהן "מחר אקריב את קרבנו. "  למחרת בא השליח וראה ששוב לא הוקרב קרבן המלך. הודיע למלך שהיהודים אינם מקריבים את קרבנותיו – מייד שלח והחריב את בית המקדש.

אמר ר' יוסי ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס שרפה את ההיכל.

 A talmudi történet szerint két hasonló nevû ember élt a zsidó fõvárosban: Kamca és Bar-Kamca.

Az egyik elõkelõ úr nagy lakomát rendezett, ahova a legnagyobb zsidó tudósok és vezetõk is hivatalosak voltak.

Erre a rendezvényre meghívót küldött barátjának, Kamcának, csakhogy a küldönc eltévesztette a nevet, s a meghívást a házigazda haragosának, Bar-Kamcának továbbította. Amaz úgy vélte, itt az alkalom, hogy végre kibéküljenek, s boldogan indult az ünnepi vacsorára. 

Amikor azonban a vendéglátó meglátta õt, odament hozzá, azonnal el akarta távolítani. Bar-Kamca könyörgõre fogta a dolgot: kifizeti a vacsora árát, csak ne szégyenítsék meg mások elõtt. A gazda nem tágított. "Kifizetem az egész lakoma árát, csak hadd maradjak egy darab ideig, aztán csendben eltávozom" mondta.

Emberünk szívében azonban a "hiábavaló gyûlölet" erõsebb volt a józan észnél, s kegyetlenül kidobatta Bar-Kamcát. Amaz elment a rómaiakhoz, és hamis vádakkal feljelentette a zsidó vezetõket. Így került sor, tanítja a Talmud a második Szentély szörnyû pusztulására.

Amikor pedig barátai késõbb számon kérték rajta, így válaszolt: Nem a házigazda viselkedése miatt sértõdtem meg,  hiszen õ csak egyetlen gyarló ember, hanem azért, mert Izrael bölcsi és vezetõi mind ott voltak a lakomán, s egyikük sem szólt egyetlen szót sem érdekemben, némán tûrték a megszégyenítést...

 

Van egy népszerű chaszid dal  KOL HAOLAM KULO כל העולם כולו

aminek a refrénje: והעיקר, לא לפחד כלל VEHAIKAR, LO LEFACHED KLAL

azaz: a lényeg az, hogy egyáltalán ne féljünk

Ezzel kapcsolatban érdekes közekebbről megnézni a לפחד LEFACHED (félni) igét

a múlt ideje PAAL (KAL) ragozású:  פחדתי, פחדת, פחד, פחדה ... PACHADTI stb.

a jövő ideje a PIEL ragozás szerint: אפחד, תפחד... AFACHED stb.

a főnévi igenév PIEL: לפחד   LEFACHED   

 a jelen idő általában PIEL מפחד MEFACHED

de lehet PAAL (KAL) is פוחד, פוחדת POCHED, POCHEDET

a különbség talán annyi, hogy a PIEL, MEFACHED egy általános félelem, míg a KAL (POCHED) konkrétabb, félni valamitől

 

a dal Ofra Chaza előadásában

https://www.youtube.com/watch?v=1WnEAxa1tFc

נשק  NESEK   illetve כלי נשק  KLÉ NESEK

fegyver héberül ami miért, miért nem ugyanaz a tő mint a נשיקה  NESIKA (csók)

Bibiliai fegyverek:

חרב  CHEREV – kard

כידון KIDON - dárda gerely

רומח ROMACH illetve חנית CHANIT – lándzsa, pika

חוד החנית CHOD HACHANIT - szószerint lándzsahegy, katonai rohamcsapat, egy mozgalom élén járó valaki, vezető

van egy érdekes hasonlóan írt ám nem ezzel összefüggő kifejezés: רמ"ח אברים RAMACH AVARIM

a zsidó hagyomány szerint  248 emberi (pontosabban férfi) testrész van (ami a gimátria, a betük számértéke szerint רמ"ח). A mindösszesen 613 tórai parancsolatot is két fajtára osztják, 248 tevőleges míg 365 tiltó (az év minden napjára jut egy tiltás).

Innen van, ha egy emberről azt akarják mondani, például, hogy nagyon szereti a tengert, született tengerész, stb az

איש ים ברמ"ח אבריו

A mai használat kicsit más

Az olimpián a gerelyvetés: הטלת כידון és az olimpiai vívásban a fegyvernemek:

חרב  CHEREV – kard

סייף  SZAJIF vagy רומח  ROMACH - tőr

דקר  DAKAR - párbajtőr

Címkék: נשק סייף רומח חרב כידון חני

Ma a csekk használatával kapcsolatos kifejezésekről írok, és közben néhány ezzel kapcsolatos lehetséges problémát is megemlítek, főleg azért, hogy el lehessen őket kerülni.

A csekk különböző nevei héberül: צ'ק = שיק = המחאה (CSEK = SEK = HAMCHAA)

 צ'ק חוזר = צ'ק ללא כיסוי CSEK LELO KISZUJ = CSEK CHOZER    

Fedezet nélküli csekk amit én kaptam de nincs rá fedezet. Ilyenkor nemcsak a pénzt nem kapom meg, hanem még a bank is felszámol illetéket (tőlem is, aki semmiről sem tehetek). Ezt a problémát legjobb úgy elkerülni, hogy ismeretlenektől a nekünk járó összeget készpénzben kérjük. Lehet pereskedni is vagy a csekket ára alatt eladni egy behajtásra szakosodott cégnek. Ez az ún. נכיון שיקים (NIKAJON SEKIM)

 צ'ק בנקאי CSEK BANKAI   

Bank által kiadott csekk. Nagyobb összegek esetén (például lakásvásárláskor) szokásos módszer. A tartozó fél befizeti az összeget a bank számlájára és a bank állítja ki a csekket, ami, feltehetően, nem fedezet nélküli. Persze ezért is elkérnek valami illetéket.

 "למוטב בלבד" = "לא סחיר" LO SZAHIR = LEMUTAV BILVAD 

Nem-forgatható, nem-átruházható csekk

Egy kis kitérő: A csekk tulajdonképpen a kibocsátó által gyártott pénz, ami (alapértelmezésben) forgatható azaz a csekkel ugyanúgy lehet fizetni mint készpénzzel és így kézről kézre vándorolhat, míg valaki be nem nyújtja a bankban és vagy készpénzt kér érte, vagy a saját számlájára átutaltatja.

Mármost ez a következő, sajnos túl gyakran előforduló, helyzetben lehet problémás:

1. Vettem valami árut, szolgáltatást és több csekkel, részletekben fizettem,

2. Az áru nem érkezett meg, az üzlet bezárt, a tulaj felszívódott stb.

3. A jövo idejű, még be nem váltott csekkeket letiltom a bankban  hogy legalább azokat a részleteket ne kelljen kifizetni.

De mi történik a forgatható csekk esetében? Az eladó, aki persze tudatában volt a pénzügyi nehézségeinek, gyorsan továbbadta az én (jövőbeni) csekkeimet különböző tartozásainak a kiegyenlitésére. Ekkor viszont nekem muszáj kifizetnem a csekkeimet, és nem érvelhetek azzal, hogy nem kaptam meg az árut, hiszen a velem szemben álló félnek ehhez semmi köze. A végeredmény: se pénz se áru.

Ezt megelőzendő érdemes a csekket nem forgathatóvá (nem átruházhatóvá) tenni a következő módon:

1. A csekk tetejére odairjuk, hogy nem forgatható:"למוטב בלבד" vagy "לא סחיר"

2. A fizetendő összeg előtt található "שלמו לפקודת" (SILMU LIFKUDAT) (kb fizessenek a rendelkezésére) kifejezésből áthúzzuk a “ לפקודת” szót, (illetve angolul a “pay to the order of” kifejezésből a “the order of” szavakat).

Ezáltal a csekk nem-átruházható lesz és így vita esetén csak az eladóval állunk szemben

Szokásos még a קרוס" “ (KROSSZ) használata is, azaz a csekken, felül, két kis párhuzamos vonalat húzunk nagyjából keresztbe. Ez azt jelenti, hogy a csekket csak banki számlára lehet betenni és nem lehet készpénzként felvenni. 

A legjobb a bankban eleve olyan csekkeket rendelni amelyek nem forgathatóak és csak számlán beválthatóak, akkor a megfelelő szöveg és a KROSSZ eleve rá van nyomtatva.

A Petach Tikvai közlekedési bíróság egyik bírója, bizonyos Slomo Nachson Etinger túlságosan kétértelmű megjegyzést tett a rendőrség egyik ügyésznőjének. Amikor az ügyésznő egy Z betűvel kezdődő nevű vádlott iratait vette elő a bíró megjegyezte "ANI ROE SEZAIN AT MOCET MAHER" azaz "látom, a ZAINT hamar megtalálod" és ugye ez érthető úgy is hogy a "Z-betűt" illetve a "F@SZT" hamar megtalálja. 
Az Igazságügy Miniszter(nő) Cipi Livni és a Legfelső Bíróság elnöke Aser Grunisz ezt nem találta olyan viccesnek és panaszt nyujtottak be ellene. A bíró nem várta meg ennek a végét hanem lemondott az állásáról.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4373731,00.html

Héber továbbképző 9.

 2013.03.07. 21:47

A sztámról már úgyis akartam írni
1.
סתם SZTÁM
Ez egy sokoldalú szó azt jelenti, hogy egyszerű, szimpla meg azt is, hogy "csak", minden ok nélkül, hiába, céltalan,
Például a TIPEX dalban is, olyasmit jelent, hogy, "hiába, mindez hiába" סתם זה הכל סתם

Aztán van egy olyan jelentése is hogy, "á nem is gondoltam komolyan", "vicceltem", például
השעה כעת כבר שמונה בערב. סתם! אפילו לא שבע וחצי
ilyenkor gyakran elhúzzák a szót: סתאאאם SZTÁÁÁM

2.
Ugyanez a három betű egész más jelentést kap, ha mint igét olvassuk:
סתם SZÁTÁM (לסתום KÁL ragozás)
betöm, elzár
az ebből képzett סתימה SZTIMÁ jelenti a fogtömést illetve a (vízvezeték) dugulást is
סתום SZÁTUM az "elzárt" (pl vízvezeték) de olyan emberre is mondják aki tiszta hülye, nem ért semmit (nőnemben: סתומה SZTUMÁ)
מבוי סתום MAVOJ SZÁTUM az zsákutca, átvitt értelemben, reménytelen helyzet
תסתום TISZTOM (תסתמי TISZT'MI) az elég durva kifejezés kb. "pofa be"
שסתום SÁSZTOM az a szelepet jelenti

3.
Ha ez a három betű mint rövidítés jelenik meg akkor megint másról van szó:
סופר סת"ם SZOFÉR SZTÁM
סת"ם = ספרי תורה, תפילין ומזוזות
A SZOFÉR SZTÁM az egy vallásos zsidó akinek a foglalkozása a szent iratok (Tóratekercs, Tefilin és Mezuza) írása a hagyományos szabályok szigorú betartásával

Pészachi készülődés

 2013.03.03. 20:49

ביום בהיר ונהדר 
יצאו מתוך ההגדה 
חכם ותם רשע גדול 
וזה שלא ידע לשאול 
חכם ותם רשע גדול 
וזה שלא ידע לשאול 

וכשארבעת האחים 
יצאו לנוע בדרכים 
מיד מכל ארבע רוחות 
פרחים הגיעו וברכות 
מיד מכל ארבע רוחות 
פרחים הגיעו וברכות 

פגש חכם בחכמה 
אהב התם את התמימה 
והרשע בתור אישה 
תפס מרשעת איומה 
והרשע בתור אישה 
תפס מרשעת איומה 

וזה שלא ידע לשאול 
לקח את היפה מכל 
שילב ידו בתוך ידה 
וחזר איתה להגדה 
שילב ידו בתוך ידה 
וחזר איתה להגדה 

לאן הובילו הדרכים? 
היכן ארבעת האחים? 
בשיר שלנו ידידי 
אסור לשאול יותר מדי 
בשיר שלנו ידידי 
אסור לשאול יותר מדי.

Címkék: פסח ארבע אחים